OBSERVATION NETWORK GAUGE DISCHARGE
HOME          BACK  

 

OBSERVATION NETWORK GAUGE DISCHARGE STATIONS

 


GAUGE DISCHARGE SITES (G.D.SITES)

S.No Station Name District Lat Long Stream
1 Balenga_Markandi               Bastar 1916'10" 8153'11" Markandi
2 Chhotedongar_Gudra             Bastar 1927'33" 8121'06" Gudra
3 Jagdalpur_Indravati            Bastar 1905'39" 8202'13" Indravati
4 Kondagaon_Narangi              Bastar 1936'58" 8139'23" Narangi
5 Sonpur_Nibra                   Bastar 1941'41" 8100'55" Nibra
6 Agar-Mungeli                   Bilaspur 2205'52" 8140'25" Agar
7 Arpa-Kota                      Bilaspur 2218'05" 8205'55" Arpa
8 Maniyari-Takhatpur             Bilaspur 2207'52" 8152'08" Maniyari
9 Basaguda_Talperu               Dantewada 1833'31" 8055'19" Talperu
10 Bhairamgarh_Berudi             Dantewada 1904'03" 8051'54" Berudi
11 Chhindgarh_GoraliPhul          Dantewada 1831'11" 8145'09" Purba
12 Kerlapal_Malengar              Dantewada 1817'27" 8134'22" Malengar
13 Kotra_Sabari                   Dantewada 1828'35" 8147'52" Sabari
14 Sangampalli_ChintaVagu         Dantewada 1845'21" 8033'32" Chinta Vagu
15 Amner_Tuma                     Durg 2122'58" 8116'26" Amner
16 Sakari_ Goreghat               Durg 2154'29" 8129'03" sakari
17 Seonath_Sahagaon               Durg 2125'18" 8122'17" Seonath
18 Surhi_Deokar                   Durg 2133'29" 8120'12" Surhi
19 Tandula_Vinayakpur             Durg 2105'00" 8115'00" Tandula
20 Ib-Narayanpun                  Jashpur 2250'11" 8354'51" Ib
21 Ib-Tapkara                     Jashpur 2229'03" 8355'35" Ib
22 Khoring-Khonangmal             Jashpur 2221'57" 8356'02" Khoring
23 Lawa-Bomtel                    Jashpur 2257'57" 8407'23" Lawa
24 Maini-Wangaon                  Jashpur 2237'30" 8340'35" Maini
25 Hamp-Pandariya                 Kabirdham 2212'24" 8123'44" Hamp
26 Koylibeda_Mendaki              Kanker 1957'35" 8059'52" Mendaki
27 Mahanadi_ Sarangpal            Kanker 2017'49" 8132'19" Mahanadi
28 Pratappur_Kotri                Kanker 1959'40" 8043'47" Kotri
29 Hasdeo-Kudurmal                Korba 2216'30" 8241'00" Hasdeo
30 Tan-Magarha                    Korba 2237'15" 8231'58" Tan
31 Hasdeo_ Piparia                Koria 2301'00" 8220'00" Hasdeo
32 Bagnai_ Jamgaon                Mahasamund 2102'10" 8204'37" Baganai
33 Kelo-Raigarh                   Raigarh 2153'30" 8324'05" Kelo
34 Lath-Madhopali                 Raigarh 2134'38" 8309'45" Lath
35 Mand-Hati                      Raigarh 2218'32" 8304'42" Mand
36 Jamunia_Godhi                  Raipur 2143'52" 8202'38" Jamunia
37 Jonk_Paraswani                 Raipur 2112'30" 8238'51" Jonk
38 Kharun_Amdi                    Raipur 2105'56" 8134'37" Kharun
39 Khorsi_Balodabazar             Raipur 2139'10" 8211'32" Khorsi
40 Khutgaon_Tel                   Raipur 1952'51" 8242'00" Tel
41 Kolhan_ Kapasda                Raipur 2125'55" 8140'23" Kolhan
42 Mahanadi_ Arang                Raipur 2109'48" 8201'44" Mahanadi
43 Mahanadi_ Kasdol               Raipur 2138'20" 8223'30" Mahanadi
44 Pairi_Nahargaon                Raipur 2039'20" 8205'55" Pairi
45 Seonath_ Nandghat              Raipur 2146'10" 8148'43" Seonath
46 Manpur_Kotri                   Rajnadgaon 2020'00" 8047'47" Kotri
47 Seonath_Singdai                Rajnandgaon 2103'14" 8102'53" Seonath
48 Gej_ Gouripur                  Surguja 2302'40" 8235'20" Gej Hasdeo

TOP